உஸ்பெகிஸ்தானில் பருத்தி சொட்டு நீர் பாசன திட்டம்


பதவி நேரம்: ஜூலை -08-2021